ലെഗ്ഗിംഗ്സ്

 • സ്ത്രീകളുടെ ബ്രഷ്ഡ് ശിൽപം ഉയർന്ന ഉയരമുള്ള ലെഗ്ഗിംഗ്സ്

  സ്ത്രീകളുടെ ബ്രഷ്ഡ് ശിൽപം ഉയർന്ന ഉയരമുള്ള ലെഗ്ഗിംഗ്സ്

  മെറ്റീരിയൽ നൈലോൺ/സ്പാൻഡക്സ്: 160-250 GSM കോട്ടൺ/സ്പാൻഡക്സ്: 160-250 GSM പോളിസ്റ്റർ/സ്പാൻഡക്സ്: 160-250 GSM അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫാബ്രിക് മെറ്റീരിയൽ തരങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം.

  ഫാബ്രിക് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ തടസ്സമില്ലാത്തതും, ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നതും, മോടിയുള്ളതും, വേഗത്തിൽ വരണ്ടതും, സുഖകരവും, വഴക്കമുള്ളതും

  ഓപ്‌ഷണലിനായി ഒന്നിലധികം നിറങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ PANTONE ആയി ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കുക.

  ലോഗോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, സിൽക്ക് സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിംഗ്, എംബ്രോയ്ഡറി, റബ്ബർ പാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവ ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യകതകൾ

 • പോക്കറ്റുകളുള്ള സ്ത്രീകളുടെ സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ലെഗ്ഗിംഗ്സ്

  പോക്കറ്റുകളുള്ള സ്ത്രീകളുടെ സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ലെഗ്ഗിംഗ്സ്

  മെറ്റീരിയൽ നൈലോൺ/സ്പാൻഡക്സ്: 160-250 GSM കോട്ടൺ/സ്പാൻഡക്സ്: 160-250 GSM പോളിസ്റ്റർ/സ്പാൻഡക്സ്: 160-250 GSM അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫാബ്രിക് മെറ്റീരിയൽ തരങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം.

  ഫാബ്രിക് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ തടസ്സമില്ലാത്തതും, ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നതും, മോടിയുള്ളതും, വേഗത്തിൽ വരണ്ടതും, സുഖകരവും, വഴക്കമുള്ളതും

  ഓപ്‌ഷണലിനായി ഒന്നിലധികം നിറങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ PANTONE ആയി ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കുക.

  ലോഗോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, സിൽക്ക് സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിംഗ്, എംബ്രോയ്ഡറി, റബ്ബർ പാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവ ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യകതകൾ

 • ടൈ സീംലെസ്സ് ഫാഷൻ ലെഗ്ഗിംഗ്സ്

  ടൈ സീംലെസ്സ് ഫാഷൻ ലെഗ്ഗിംഗ്സ്

  മെറ്റീരിയൽ നൈലോൺ/സ്പാൻഡക്സ്: 160-250 GSM കോട്ടൺ/സ്പാൻഡക്സ്: 160-250 GSM പോളിസ്റ്റർ/സ്പാൻഡക്സ്: 160-250 GSM അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫാബ്രിക് മെറ്റീരിയൽ തരങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം.

  ഫാബ്രിക് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ തടസ്സമില്ലാത്തതും, ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നതും, മോടിയുള്ളതും, വേഗത്തിൽ വരണ്ടതും, സുഖകരവും, വഴക്കമുള്ളതും

  ഓപ്‌ഷണലിനായി ഒന്നിലധികം നിറങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ PANTONE ആയി ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കുക.

  ലോഗോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, സിൽക്ക് സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിംഗ്, എംബ്രോയ്ഡറി, റബ്ബർ പാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവ ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യകതകൾ

 • ഹൈ ഇംപാക്ട് സപ്പോർട്ട് ജിം സ്പോർട്സ് ബ്രാ ലെഗ്ഗിംഗ്സ് സെറ്റ്

  ഹൈ ഇംപാക്ട് സപ്പോർട്ട് ജിം സ്പോർട്സ് ബ്രാ ലെഗ്ഗിംഗ്സ് സെറ്റ്

  മെറ്റീരിയൽ: പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ റീസൈക്കിൾ ഫാബ്രിക്,നൈലോൺ/സ്പാൻഡക്സ്: 160-220 GSM,പരുത്തി/സ്പാൻഡക്സ്: 160-220 GSM,പോളിസ്റ്റർ/സ്പാൻഡെക്സ്: 160-220 GSM,അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫാബ്രിക് മെറ്റീരിയൽ തരങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം.

  ഫാബ്രിക് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ: ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന, മോടിയുള്ള, വേഗത്തിലുള്ള വരണ്ട, സുഖപ്രദമായ, ഫ്ലെക്സിബിൾ.

  വർണ്ണം: ഓപ്ഷണലിനായി ഒന്നിലധികം നിറങ്ങൾ , അല്ലെങ്കിൽ PANTONE ആയി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

  ലോഗോ: ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, സിൽക്ക് സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിംഗ്, എംബ്രോയ്ഡറി, റബ്ബർ പാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവ ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യകതകൾ.

 • സ്ത്രീകളുടെ ഉയർന്ന അരക്കെട്ട് കംപ്രഷൻ ഹിപ് യോഗ പാന്റ്സ്

  സ്ത്രീകളുടെ ഉയർന്ന അരക്കെട്ട് കംപ്രഷൻ ഹിപ് യോഗ പാന്റ്സ്

  മെറ്റീരിയൽ: പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ റീസൈക്കിൾ ഫാബ്രിക്,നൈലോൺ/സ്പാൻഡക്സ്: 160-220 GSM,പരുത്തി/സ്പാൻഡക്സ്: 160-220 GSM,പോളിസ്റ്റർ/സ്പാൻഡെക്സ്: 160-220 GSM,അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫാബ്രിക് മെറ്റീരിയൽ തരങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം.

  ഫാബ്രിക് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ: ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന, മോടിയുള്ള, വേഗത്തിലുള്ള വരണ്ട, സുഖപ്രദമായ, ഫ്ലെക്സിബിൾ.

  വർണ്ണം: ഓപ്ഷണലിനായി ഒന്നിലധികം നിറങ്ങൾ , അല്ലെങ്കിൽ PANTONE ആയി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

  ലോഗോ: ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, സിൽക്ക് സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിംഗ്, എംബ്രോയ്ഡറി, റബ്ബർ പാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവ ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യകതകൾ.

 • സ്ത്രീകളുടെ അച്ചടിച്ച പുള്ളിപ്പുലി യോഗ ഹിപ് ലിഫ്റ്റ് ലെഗ്ഗിംഗ്സ് സെറ്റ്

  സ്ത്രീകളുടെ അച്ചടിച്ച പുള്ളിപ്പുലി യോഗ ഹിപ് ലിഫ്റ്റ് ലെഗ്ഗിംഗ്സ് സെറ്റ്

  മെറ്റീരിയൽ: നൈലോൺ/സ്പാൻഡെക്സ്: 160-220 GSM,പരുത്തി/സ്പാൻഡക്സ്: 160-220 GSM,പോളിസ്റ്റർ/സ്പാൻഡെക്സ്: 160-220 GSM,അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫാബ്രിക് മെറ്റീരിയൽ തരങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം.

  ഫാബ്രിക് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ: ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന, മോടിയുള്ള, വേഗത്തിലുള്ള വരണ്ട, സുഖപ്രദമായ, ഫ്ലെക്സിബിൾ.

  വർണ്ണം: ഓപ്ഷണലിനായി ഒന്നിലധികം നിറങ്ങൾ , അല്ലെങ്കിൽ PANTONE ആയി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

  ലോഗോ: ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, സിൽക്ക് സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിംഗ്, എംബ്രോയ്ഡറി, റബ്ബർ പാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവ ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യകതകൾ.

 • പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ലൈക്ര വുമൺ ക്രോസ്ഓവർ യോഗ ലെഗ്ഗിംഗ്സ്

  പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ലൈക്ര വുമൺ ക്രോസ്ഓവർ യോഗ ലെഗ്ഗിംഗ്സ്

  മെറ്റീരിയൽ നൈലോൺ/സ്പാൻഡക്സ്: 160-250 GSM കോട്ടൺ/സ്പാൻഡക്സ്: 160-250 GSM പോളിസ്റ്റർ/സ്പാൻഡക്സ്: 160-250 GSM അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫാബ്രിക് മെറ്റീരിയൽ തരങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം.

  ഫാബ്രിക് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ തടസ്സമില്ലാത്തതും, ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നതും, മോടിയുള്ളതും, വേഗത്തിൽ വരണ്ടതും, സുഖകരവും, വഴക്കമുള്ളതും

  ഓപ്‌ഷണലിനായി ഒന്നിലധികം നിറങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ PANTONE ആയി ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കുക.

  ലോഗോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, സിൽക്ക് സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിംഗ്, എംബ്രോയ്ഡറി, റബ്ബർ പാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവ ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യകതകൾ

 • ഇഷ്‌ടാനുസൃത ലേഡി തടസ്സമില്ലാത്ത വർക്ക്ഔട്ട് യോഗ ലെഗ്ഗിംഗ്സ്

  ഇഷ്‌ടാനുസൃത ലേഡി തടസ്സമില്ലാത്ത വർക്ക്ഔട്ട് യോഗ ലെഗ്ഗിംഗ്സ്

  മെറ്റീരിയൽ നൈലോൺ/സ്പാൻഡക്സ്: 160-250 GSM കോട്ടൺ/സ്പാൻഡക്സ്: 160-250 GSM പോളിസ്റ്റർ/സ്പാൻഡക്സ്: 160-250 GSM അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫാബ്രിക് മെറ്റീരിയൽ തരങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം.

  ഫാബ്രിക് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ തടസ്സമില്ലാത്തതും, ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നതും, മോടിയുള്ളതും, വേഗത്തിൽ വരണ്ടതും, സുഖകരവും, വഴക്കമുള്ളതും

  ഓപ്‌ഷണലിനായി ഒന്നിലധികം നിറങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ PANTONE ആയി ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കുക.

  ലോഗോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, സിൽക്ക് സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിംഗ്, എംബ്രോയ്ഡറി, റബ്ബർ പാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവ ഉപഭോക്തൃ ആവശ്യകതകൾ